Inskolning

På Förskolan Hjärtat skolas man in under två veckor.

Första veckan är man som förälder med sitt barn i den dagliga verksamheten.

Andra veckan är barnet själv men Du som förälder ska finnas till beredskap.

Vi börjar inskolningen en onsdag för att barnet inte ska få ett helgavbrott då hen ska börja sin första dag utan sin förälder.

Just nu ser en inskolning ut så här:

Onsdag 10:00-11:00

Torsdag 09:00-11:00
Fredag, måndag Tisdag 09:00-14:00

Andra veckan kommer barnet den tid som hen sedan ska komma till Hjärtat, enligt sitt schema, men sluttiden är 15:00 alla dagar.