GDPR

Dataskyddsförordningen – GDPR

 

Personuppgiftsansvarig

Förskolan Hjärtat drivs av ANSO Förskola AB (ansoforskola@gmail.com, 072-558 83 32) som är personuppgiftsansvarig i all hantering av personuppgifter inom verksamheten.

För att göra det enklare för dig att förstå vad vi hanterar för uppgifter har vi delat upp det utifrån kategori av person.

För Vårdnadshavare och Barn

Dina personuppgifter redovisas för varje register vi underhåller, flera register delar samma uppgifter, varför samma uppgift kan räknas upp många gånger.

Vilket lagstöd uppfyller registret? Med vilket syfte lagras uppgifterna? Typ av personuppgifter Hur länge lagras uppgifterna?
Rättslig förpliktelse Läroplan för förskolan a) Namn, personnummer, adress, medicinsk information, foto, videofilm, utveckling, Incidenter/tillbud, pedagogiska behov, vårdnadshavare (namn, adress, telefonnummer, epost, inkomstuppgift), närstående (namn, telefonnummer) Kundrelation upphör
Rättslig förpliktelse Uppfylla avtal b) Namn, personnummer, adress, vistelsetid, vårdnadshavare (namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, inkomstuppgift), barnomsorgsavgift Enlig lagkrav
Samtycke Uppfylla avtal c) Namn, personnummer, adress, vistelsetid, vårdnadshavare (namn, personnnummer, adress, telefonnummer, epost) Kundrelation upphör
Intresseavvägning Trygghetsarbete Identifierbart foto, namn Kundrelation upphör
Intresseavvägning Kundkontakter d) Namn, epost, barnets namn Kundrelation upphör
Intresseavvägning Kundkontakter d) Namn, epost, barnets namn Kundrelation upphör
Intresseavvägning Undervisning och lärande e) Namn, födelsedag
Intresseavvägning Undervisning och lärande Identifierbart foto, namn Kundrelation upphör
Intresseavvägning Administration förskola f) Namn Kundrelation upphör
Intresseavvägning Administration förskola f) Namn Kundrelation upphör
Intresseavvägning Trygghetsarbete g) Namn, vårdnadshavare (namn, telefonnummer) Kundrelation upphör

 

För den anställde

Dina personuppgifter redovisas för varje register vi underhåller, flera register delar samma uppgifter, varför samma uppgift kan räknas upp många gånger.

Vilket lagstöd uppfyller registret? Med vilket syfte lagras uppgifterna? Typ av personuppgifter Hur länge lagras uppgifterna?
Avtal Uppfylla avtal p) Namn, personnummer, adress, epost, telefon, facklig tillhörighet, Närmast anhörig (namn, relation, telefonnummer), barn (namn, personnummer), Lön, Sjukdagar, Föräldraledighet, medlem i Svenska kyrkan, medborgarskap, bankkonto, omdömen Bokföringskrav, 7 år
Intresseavvägning Trygghetsarbete Identifierbart foto Tills medarbetaren slutar


Oavsett kategori av person delar vi med oss enligt följande

Personuppgiftsbiträden som vi delar dina personuppgifter med
Organisation Vilket lagstöd uppfyller registret? Med vilket syfte lagras uppgifterna? Typ av personuppgifter
Deloitte Rättslig förpliktelse Administration förskola p) Namn, personnummer, adress, epost, telefon, facklig tillhörighet, Närmast anhörig (namn, relation, telefonnummer), barn (namn, personnummer), Lön, Sjukdagar, Föräldraledighet, medlem i Svenska kyrkan, medborgarskap, bankkonto, omdömen
Fortnox Rättslig förpliktelse Administration förskola h) Namn, vårdnadshavare (Namn, adress), barnomsorgsavgift

 

Andra parter som vi delar dina personuppgifter med
Organisation Vilket lagstöd uppfyller registret? Med vilket syfte lagras uppgifterna? Typ av personuppgifter
Krokoms kommun Rättslig förpliktelse Uppfylla avtal i) Namn, födesledag, namn syskon
SCB Rättslig förpliktelse Uppfylla avtal j) Namn, personnummer, inskrivningsdatum, anställningsform, tjänstgöringsgrad
Socialtjänsten Rättslig förpliktelse Orosanmälan till socialtjänsten k) orosanmälan socialtjänsten

 

Vilka rättigheter har du?

Du har du alltid rätt att få information om varför vi behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om vilken rättslig grund som finns för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Ovan ser du vilka typer av personuppgifter vi samlar in och under hur lång tid de sparas. Om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett har du rätt att få dina personuppgifter, som samlades in med stöd av samtycket, raderade.

Du har även rätt att klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som vi behandlar. I dessa fall, vänd dig till personuppgiftsansvarig.